Lag. Colorada - Uyuni - BOLIVIA Flamingos - Uyuni - Bolivia Isla Pescado - Uyuni - Bolivia Atardecer - Uyuni - BOLIVIA Laguna Verde - Uyuni - BOLIVIA
CIRCUIT MAP UYUNI